Wednesday, March 31, 2010

ਡਾ: ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ – ਡਾ: ਜਗਤਾਰ – ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ – ਟੀ.ਵੀ. ਸ਼ੋਅ- ਆਰਸੀ 'ਸੁਰ-ਸਾਜ਼' ‘ਤੇ....

ਦੋਸਤੋ! ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਵਸਦੇ ਗ਼ਜ਼ਲਗੋ ਡਾ: ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਡਾ. ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ.ਵੀ. (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਵੇ ਪੱਤਰਤੇ ਜੂਨ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੋਅ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਯੂ.ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਟਿਊਬ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਸੀ 'ਸੁਰ-ਸਾਜ਼' ਬਲੌਗ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਲਿੰਕ ਏਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।

No comments: